Andersgeboren.nl
Welkom op Andersgeboren.nl

Ieder mens die op aarde komt is anders, zelfs tweelingen.
Deze website gaat niet over geboortes maar wel wat sommige van geboorte af aan hebben.

Deze website gaat over Autisme.

Autisme is een aangeboren verstandelijke beperking of handicap.
Bij 1 van de 100 geboortes heeft die persoon autisme.
Autisme komt voor bij volwassenen en kinderen.
Er zijn verschillende vormen van autisme.
Elke vorm van autisme heeft zijn eigen kenmerken.
Wanneer je je hebt laten onderzoeken door psychologen en een psychiater kan er vastgesteld worden of je autisme hebt.
Niet elk persoon waar autisme is vastgesteld heeft alle kenmerken van die vorm van autisme.

Maar voor vrijwel elke vorm van autisme geldt: